Kalendář akcí

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Zřizovatel

zřizovatel - Statutární město Ústí nad Labem

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb.

Interní systém pro oznamování protiprávního jednání (whistleblowing)
1. Název
 • Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení
 • Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem. MŠ je zřízena jako příspěvková organizace, jedná se o mateřskou školu se školní jídelnou – viz Zřizovací listina - naleznete na http://msmarxovaul.cz v sekci: „Dokumenty MŠ“

3. Organizační struktura

 • počet zaměstnanců - 6
 • počet dětí - s přihlédnutím k udělené výjimce má MŠ zapsáno 30 dětí.
4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Marxova 219/28, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Marxova 219/28, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice

4.3 Úřední hodiny: ve všedních dnech zpravidla 6,00 – 10,00 hodit nebo dle domluvy

4.4 Telefonní čísla: 475601084

4.5 Číslo faxu: ne

4.6 Adresa internetové stránky: http://msmarxovaul.cz

4.7 Adresa e-podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Další elektronické adresy: datová schránka 9gck28k

5. Případné platby

 • lze poukázat na účet školy zřízený u ČSOB číslo 181769838/0300
6. IČO
 • 72744570
7. DIČ
 • CZ 72744570
8. Dokumenty

8.1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem: „Rok s Martínkem a jeho čítankou“, směrnice: Školní řád, Úplata za předškolní vzdělávání (Dokumenty naleznete na http://msmarxovaul.cz v sekci: „Dokumenty MŠ“

8.2 Rozpočet školy

 • Provozní rozpočet školy stanovuje zřizovatel, rozpočet na platy zaměstnanců poskytuje stát
9. Žádosti o informace
 • Informace lze získat ústně nebo písemně, nebo na emailu školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
10. Příjem žádostí a dalších podání
 • lze podávat ústně do protokolu nebo písemně prostřednictvím ředitelky mateřské školy v kontaktním místě Marxova 219/28, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice, nebo na emailu školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
11. Opravné prostředky
 • lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy na adrese Marxova 219/28, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice.
12. Formuláře
 • Žádost o poskytnutí informace, Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti - dokumenty naleznete na http://msmarxovaul.cz v sekci: „Dokumenty MŠ“.
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 • nejsou konkrétně stanoveny.
14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, Zákon č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

14.2 Vydané právní předpisy: nemáme

15. Úhrady za poskytování informací: nemáme

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: nemáme

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: nemáme

16. Licenční smlouvy
 • nemáme
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.